Lista aktualności Lista aktualności

Przedłużenie zakazu wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu zostaje przedłużony do dnia 19 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przedłużony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu - do 19 kwietnia br. włącznie.