Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne

HCVF – lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

 

            Nadleśnictwo Iława informuje, że w dniach 17 maja – 07 czerwca 2019 r. trwają konsultacje społeczne ekosystemów referencyjnych i lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF).

            Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, na których nie pozyskuje się drewna, a zamierające drzewa pozostają do naturalnego rozkładu. Tereny takie zwiększają zasoby martwego drewna w lesie i są ostoją organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem, wśród których są gatunki chronione, rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone wyginięciem.

            HCVF (High Conservation Value Forests) – lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – procedurze konsultacji społecznych zostają teraz poddane dwie z sześciu kategorii tych lasów: 

            - HCVF 3 – obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy;

            - HCVF 6 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności, ważne kulturowo, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie.

            Wśród HCVF 3 wyróżniamy:

                        HCVF 3.1 – ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w Nadleśnictwie Iława są to bory i brzeziny bagienne;

                        HCVF 3.2 – ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy, ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej – grądy, buczyny, łęgi.

            W załącznikach poniżej znajdują się wykazy wytypowanych ekosystemów referencyjnych i HCVF, mapy ich lokalizacji oraz formularze zgłaszania uwag, wniosków.  

            Materiały te są dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Iława, ul. Królowej Jadwigi 30, 14-200 Iława.

            Uwagi, propozycje można przesyłać na adres siedziby Nadleśnictwa Iława lub drogą elektroniczną na e-mail: milena.ratajczak@olsztyn.lasy.gov.pl

            Szczegółowych informacji udziela Milena Ratajczak,  tel. 89 648 35 47.