Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Iława znajdują się trzy obiekty edukacyjne: Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Silm",Wiata Edukacyjna nad Iławką oraz Zielona Klasa zlokalizowana w pobliżu Szkółki Leśnej Gardyny.

 

Leśna ścieżka dydaktyczna ,,SILM''

  Ścieżka została wytyczona w pobliżu Iławy z myślą o mieszkańcach i turystach wypoczywających nad  Jeziorakiem. Biegnie przez lasy Nadleśnictwa Iława do uroczego śródleśnego jeziora o nazwie Silm.  

  Na trasie ścieżki usytuowane zostały 33 tablice informacyjne, o treści nawiązującej do obserwowanych obiektów oraz wprowadzające w zagadnienia gospodarki leśnej.

   Ścieżka powstała w 1997r. o długości 1,8 km ma kształt pętli, początek i koniec znajduje się w tym samym miejscu. Przejście całej trasy zajmuje przeciętnej grupie, korzystającej z jej walorów edukacyjnych wraz z czytaniem i objaśnianiem tablic informacyjnych, około 2 godzin. Wędrówka rozpoczyna sie od tablicy informacyjnej, na której przedstawiono przebieg trasy.

  Tematyka tablic na poszczególnych przystankach zawiera treści dotyczące min.: ochrony lasu, pułapek feromonowych, następstwa pokoleń, biocenotycznych funkcji lasu, łowiectwa, zwierzyny leśnej, wypalania traw, mrowisk, pozyskiwania drewna, martwego drewna, itp. Dodatkowo przy wybranych okazach drzew rosnących w pobliżu ścieżki umieszczono tablice z opisami gatunków, które te okazy reprezentują. 

Średnioroczną frekwencję szacuje się na około 4-5 tys. osób. Ścieżka ma bardzo duże znaczenie lokalne i regionalne. Odnotowujemy częste przyjazdy szkolnych grup zorganizowanych z terenu powiatu iławskiego oraz wszystkich ościennych. Ze ścieżki korzystają zarówno mieszkańcy Iławy jak i turyści, tak samo chętnie w grupach jak i indywidualnie.
   Ścieżka została wyposażona również w ławki rozstawione na całej trasie ścieżki, kosze na śmieci oraz wybudowaną w połowie trasy, zadaszoną wiatę ze stołami i ławkami oraz możliwością rozpalenia ogniska pod specjalnie wybudowanym do tego celu rusztem (oczywiści po zgłoszeniu tego faktu pracownikom nadleśnictwa).

 

Ze względu na umiejscowienie ścieżki (zaledwie 1,5 km od centrum miasta Iławy) oraz dużą frekwencję Ścieżka edukacyjna Silm jest najważniejszym obiektem edukacyjny w Nadleśnictwie Iława.

 

 Wiata Nad Iławką

Na terenie leśnictwa Smolniki, przy leśniczówce Łowieckiej w miejscowości Dziarnówko ( ok. 6 km od Iławy, kierując się w kierunku na Lubawę) znajduje się Wiata Edukacyjna nad Iławką. Obiekt ten wyposażony jest  w miejsce na ognisko, kilkanaście tablic edukacyjnych oraz toaletę. W pobliżu wiaty w 2010 roku zainicjowano powstanie Ogrodu Florystycznego, który ma stać się bazą edukacyjną dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół. Po wytyczonych ścieżkach już można spacerować podziwiając gatunki rodzimych drzew i krzewów, których z czasem będzie przybywało coraz więcej.Zielona Klasa na Szkółce Leśnej w Gardynach

 
Przy Szkółce Leśnej w uroczym zakątku znajduje się kącik edukacyjny tzw. "Zielona Klasa". Służy on zarówno odwiedzającym szkółkę interesantom jak i prowadzone są zorganizowane zajęcia dla grup szkolnych. Na zainteresowanych czekają edukacyjne tablice, stoły z ławami oraz palenisko. 

Uwaga w lesie też czyha niebezpieczeństwo !!!

Zachęcamy do korzystania z naszych obiektów zarówno edukacyjnych, turystycznych jak i rekreacyjnych. Jakkolwiek piękne i urokliwe mogą być ostępy leśne, tak liczyć się trzeba z zagrożeniami, które płyną z niewłaściwego korzystania z nich. Poniżej kilka wskazówek jak zachowywać się w lesie, co wolno robić, czego unikać i jak reagować w sytuacjach zagrożenie.

 Pamiętaj:

 • W lesie nie używaj ognia.
 • Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma, to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
 • Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998.
 • Pojazdem silnikowym nie wjeżdżaj do lasu.
 • Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie, zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.czaswlas.pl
 • Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.
 • Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.
 • Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta , które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory.
 • Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy.
 • Drzewa , rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj.
 • Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!
 • Jeżeli według Twojej oceny istnieje niebezpieczeństwo dla lasu informuj służbę leśną lub policję.

 

Przypominamy, iż odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach usytuowanych na terenach leśnych ponosi użytkownik dorosły, natomiast odpowiedzialność za dzieci ponoszą prawni opiekunowie.

Korzystanie z wszystkich obiektów edukacyjno-turystycznych jak i bazy noclegowej zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Iława objętych jest regulaminem. Aby bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z tych objektów prosimy o zapoznanie się z:

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława w sprawie regulaminu obiektów edukacyjnych i turystycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Iława 

Jeżeli podczas korzystania z terenów leśnych dostrzeżesz pożar lub jeżeli zaobserwujesz powstanie  naturalnych (wywroty, złomy) lub sztucznych przeszkód, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu innym uczestnikom leśnego wypoczynku prosimy o kontakt:

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny 89 644 95 01, Straż leśna 89 648 24 09, Nadleśnictwo Iława 89 648 40 94.