Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.


Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy
Rozciąga się od północno – wschodniego do południowo – zachodniego krańca nadleśnictwa. Ogólna powierzchnia to ponad 16,5 tys. ha, z czego blisko 6 tys. ha to grunty Nadleśnictwa Iława.

Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego
Znajduje się w północnej części nadleśnictwa. Ogólna powierzchnia – 30,1 tys. ha, 3,5 tys. ha na gruntach naszego nadleśnictwa.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – „część A"  
Położony w północno – zachodniej części nadleśnictwa. Ogólna powierzchnia „części A" – 9,8 tys. ha, na gruntach nadleśnictwa ponad 1,6 tys. ha.   
   
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel
Leży w południowej części nadleśnictwa. Ogólna powierzchnia – prawie 5,3 tys. ha, w tym 1,3 tys. ha na gruntach nadleśnictwa.