Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z obiektami edukacyjnymi nadleśnictwa. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą odwiedzać ścieżkę edukacyjną nad Jeziorem Silm z leśnikiem-przewodnikiem.

 

Ścieżka edukacyjna jest udostępniona również do samodzielnego korzystania, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad ochrony i szacunku do przyrody oraz obiektów tam się znajdujących. Rozpalenie ogniska pod paleniskiem nad jeziorem dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą uzyskaną w nadleśnictwie.Stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz należy wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście dobrą praktyką jest dokonanie tego w terminie 14 dni przed planowaną datą zajęć.

Uwaga: Podczas pobytu na terenach leśnych należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z działania siły wyższej, przesileń pogodowych, nierówności w ukształtowaniu terenu, itp. Twoje bezpieczeństwo w lesie zależy głównie od Ciebie !

 

Grupy zorganizowane mogą korzystać z Wiaty Edukacyjnej nad Iławką po uzgodnieniu terminu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. telefonu 089 648 24 09.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin Zajęć Edukacyjnych

Załącznik do Regulaminu Zajęć Edukacyjnych

Oświadczenie i Zgłoszenie Zajęć Edukacyjnych

 

POMOCE EDUKACYJNE

Materiały do pobrania:

1. Karty pracy

2. Zeszyt dla prowadzących zajęcia, strony: 1-5, 6-11, 12-18.

3. Szkicownik botaniczny (w języku polskim i ukraińskim)