Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA ŁOWIECKA

Nadleśnictwo Iława nadzoruje gospodarkę łowiecką w 10 obwodach dzierżawionych przez 9 kół łowieckich, dwóch obwodach są zarządzanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku łowieckiego. Są to obwody polno-leśne. Samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką na terenie jednego obwodu.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Smolniki", w którym samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką, ma łączną powierzchnię 7 728 ha, w tym obszarów leśnych 5 043 ha. Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych, i zagranicznych. W sąsiedztwie leśniczówki znajduje się również kącik edukacyjny "Wiata nad Iławką", z tablicami przybliżającymi np. gatunki u nas żyjące, sposoby dokarmiania zwierzyny czy jej ochrony.

Kontakt dla myśliwych:
Marian Lendzion
tel. 89 644 01 45

 

 

Do dyspozycji gości jest przestronna wiata