Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Jezioro Karaś"

Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 814,84 ha ( 438,12 ha w zarządzie PGL)
Leśnictwo: Rydzewo

Jezioro Karaś, jest rezerwatem faunistycznym, częściowym, utworzonym w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych, zarastającego jeziora wraz z otaczającymi bagnami jako miejsca lęgowego ptactwa wodnego i błotnego. Jest to obiekt unikatowy, objęty Konwencją „Ramsar 71" jako obszar wodno – błotny o międzynarodowym znaczeniu.

 O jego wyjątkowości decyduje kilka czynników: występowanie obok siebie różnych faz procesu zarastania (lądowacenia) jeziora, szybkość przebiegu tego procesu i wielkość obszaru na jakim występuje. Gniazduje tu, pierzy się lub odpoczywa w okresach migracji, 175 gatunków ptaków, w tym wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, rzadkich lub narażonych na wyginięcie. Również roślinność rezerwatu wykazuje nieprzeciętne wartości przyrodnicze ze względu na nagromadzenie gatunków rzadkich lub z innych powodów interesujących.

Do rezerwatu prowadzi kilka dróg polnych i leśnych, łączących jego teren z szosami Iława- Jamielnik, Jamielnik – Szwarcenowo i Szwarcenowo – Stradomno. Pomimo to, że Jezioro Karaś jest pod wieloma względami obiektem szczególnym, w obecnym stanie rzeczy, jego dostępność jest mocno utrudniona, a wręcz istnieje niebezpieczeństwo poruszania się po nim, ze względu na okalające rozlewiska, podmokłe grzęzawiska i bagna.


Rezerwat "Jezioro Iłgi"
Rok utworzenia : 1957
Powierzchnia: 74,93 ha ( 18,35 ha w zarządzie PGL)
Leśnictwo: Mały Gil

Jezioro Iłgi o powierzchni jest rezerwatem faunistycznym, częściowym, utworzonym w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz w celu zachowania zespołów roślinności torfowiskowej. Obszar rezerwatu stanowi eutroficzne, przepływowe jezioro wraz z wąskim pasem przyległych drzewostanów. Do rezerwatu można dotrzeć jedynie drogami leśnymi od szos Boreczno – Iława lub Samborowo – Miłomłyn. Rezerwat jest dostępny w części północnej i południowej, gdzie drzewostan stanowi bardzo wąski pas nad brzegiem jeziora, tym niemniej dojście do lustra wody jest możliwe tylko w paru miejscach. Natomiast od strony wschodniej i zachodniej, czyli w miejscach wpływu i wypływu rzeki Iłgi, teren jest bagnisty i trudnodostępny.