Wydawca treści Wydawca treści

Użytek ekologiczny

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.


Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny - "Jezioro Łajskie".

Jezioro Łajskie (w lokalnej świadomości funkcjonuje jako Jezioro Czyste, Jezioro Głębokie, Jezioro Listek) o powierzchni 8,83 ha jest bardzo urokliwym, śródleśnym, oligotroficznym jeziorkiem o łatwo dostępnych brzegach, chętnie odwiedzanym przez okolicznych mieszkańców, również pobliskiej Iławy.

Teren o urozmaiconej, pagórkowatej rzeźbie, porośnięty bukowo – sosnowymi drzewostanami oraz sieć dróg i ścieżek stwarzają możliwość obejścia jeziora dookoła, nawet paroma, nieco różniącymi się,  trasami w ciągu niespełna godziny.

 Dodatkowy walor to mała plaża – idealne miejsce odpoczynku. Do jeziora Łajskiego prowadzą wyłącznie drogi leśne, po których nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne. Można tam dotrzeć rowerem lub pieszo od strony Smolnik (ok. 2 km) lub Iławy (ok. 4 km).