Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

  • ok. 64  proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • ok. 28 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
  • ok.  7,8 proc. – olsy i łęgi czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

 

Udział gatunków lasotwórczych

   70 proc. – sosna, modrzew
    9 proc. – brzoza
    5 proc. – dąb      
    6 proc. – buk
    8 proc. – olcha
    1 proc. – świerk
    1 proc. – wiąz, jesion, klon, grab, lipa, osika i inne

 

 Każdego roku nadleśnictwo planuje szereg prac dotyczących hodowli lasu, pozyskania i sprzedaży drewna, łowiectwa, ochrony lasu, przyrody, inwestycji. Poniżej znajdują się konkretne dane dotyczące wykonania zaplanowanych zadań w konkretnych latach.