W przypadku zauważenia nieumyślnych zniszczeń stanowisk lęgowych ptaków wskutek prac gospodarczych, prosimy kontakt z Komendantem Straży Leśnej - Januszem Śliżewskim tel. 600 858 940