W przypadku zauważenia nieumyślnych zniszczeń stanowisk lęgowych ptaków wskutek prac gospodarczych, prosimy kontakt z Komendantem Straży Leśnej - Marcinem Barciem tel. 608 425 671