FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (a więc i nasze nadleśnictwo) posiada certyfikat Forest Stewardship Council, co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC w programie Qualifor nosi numer SGS-FM/COC-001259, okres obowiązywania od 10 września 2018r. do 09 września 2023 r.

PEFC

Kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn