Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CERTYFIKAT PEFC

Kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn

 W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, RDLP w Olsztynie, a także i nasze nadleśnictwo, otrzymało nowy certyfikat. Oznacza to, że z dniem 16.08.2017r. obowiązuje certyfikat PEFC o nr. CSL/1051/2017, wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat wydany jest na okres 11.08.2017r. -10.08.2020r. 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, na podstawie COVID-19: Wytyczne SFM dla jednostek certyfikujących i certyfikowanych podmiotów oraz umowy nr EP 271.2.1.2017 z dnia 30.06.2017 r. oraz przedstawionej dokumentacji i oceny ryzyka z dnia 22.06.2020 r. przedłużono ważność certyfikatu CSL/1051/2018 na zgodność z PEFC PL 1003:2012 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie do dnia 10.11.2020 r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.