Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

 

W Nadleśnictwie Iława lista gatunków roślin naczyniowych jest bardzo bogata i obejmuje około 790 taksonów, a więc 35 % flory Polski. Wśród nich jest 37 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 15 gatunków objętych ochroną częściową.
Gatunki objęte ochroną ścisłą:


1.    Ramienica wielokolczasta – Chara polyacantha - rez. „Jezioro Karaś"
2.    Podejźrzon rutolistny – Botrychium multifidum                                  (++)
3.    Nasięźrzał pospolity – Ophioglossum vulgatumum                            (++)
4.    Paprotka zwyczajna – Polypodium vulgare                                       (++)
5.    Bagno zwyczajne – Ledum palustre                                                 (++)
6.    Mącznica lekarska – Arctostaphylos uva-ursi                                    (+)
7.    Centuria pospolita – Centaurium erythraea                                     (+)
8.    Wawrzynek wilczełyko – Daphne mezereum                                    (++)
9.    Zimoziół północny – Linnaea borealis                                               (+)
10.    Wroniec widlasty – Huperzia selago                                              (++)
11.    Widłak goździsty – Lycopodium clavatum                                      (+++)
12.    Widłak jałowcowaty – L. Annotinum                                              (+++)
13.    Widlicz spłaszczony – Diphasiastrum complanatum                       (+++)
14.    Widłaczek torfowy – Lycopodiella innundata                                 (+)
15.    Goździk pyszny – Dianthus superbus                                            (+)
16.    Grzybienie północne – Nymphaea candida                                    (++)
17.    Pluskwica europejska – Cimicifuga europaea                                (+)
18.    Orlik pospolity – Aquilegia vulgaris                                                (+)
19.    Przylaszczka pospolita - hepatica nobilis                                       (+++)
20.    Rosiczka okrągłolistna – Drosera rotundifolia                                (+)
21.    Rosiczka długolistna – D. Anglica                                                   (+)
22.    Pomocnik baldaszkowy – Chimaphila umbellata                            (+)
23.    Naparstnica zwyczajna – Digitalis grandiflora                                (+)
24.    Lilia złotogłów – Lilium martagon                                                   (+)
25.    Kukułka krwista – Dactylorhiza incaranata                                    (+)
26.    Kukułka szerokolistna – Dactylorhiza majalis                                (++)
27.    Kukułka Fuchssa – D. fuchsii                                                          (+)
28.    Kukułka plamista – D. maculata                                                     (+)
29.    Podkolan zielonawy – Platanathera chlorantha                            (+)
30.    Podkolan biały – P. bifolia                                                              (+)
31.    Kruszczyk szerokolistny – Epipactis helleborine                            (+)
32.    Kruszczyk siny – E. purpurata                                                       (+)
33.    Kruszczyk błotny – E. palustris                                                      (+)
34.     Listera jajowata – Listera ovata                                                  (+)
35.    Gnieźnik leśny – Neottia nidus-avis                                               (+)   
36.    Kukułka szerokolistna – Dactylorhiza majalis                                (+)
37.    Turzyca bagienna - Carex limosa                                                  (++)

Gatunki objęte ochroną częściową:
1.    Barwinek pospolity – Vinca minor                                                   (++)
2.    Bluszcz pospolity – Hedera helix                                                    (+)
3.    Bobrek trójlistkowy - Menyanthes trifoliata                                    (++)
4.    Grążel żółty – Nuphar lutea                                                            (+++)
5.    Grzybienie białe – Nymphaea alba                                                  (+++)
6.    Porzeczka czarna – Ribes nigrum                                                    (+++)
7.    Kruszyna pospolita – Frangula alnus                                              (+++)
8.    Kalina koralowa – Viburnum opulus                                                (++)
9.    Kopytnik pospolity – Asarum europaeum                                        (++)
10.    Pierwiosnek lekarski – Primula veris                                              (++)
11.    Marzanka wonna – Galium odoratum                                            (++)
12.    Kocanki piaskowe – Helichrysum arenarium                                  (++)
13.    Konwalia majowa – Convallaria majalis                                         (+++)
14.    Turówka leśna – Hierochloë australis                                            (+)
15.    Turówka wonna – Hierochloë odorata                                           (+)
     
       (+) – występowanie sporadyczne
       (++) – występowanie rzadkie, miejscowe, grupowe  
       (+++) – występowanie liczne, grupowo lub łanowo
  
Z roślin wodnych do rzadkości należy: krasnorost (Hildebrandtia rivularis) - (objęty ochroną gatunkową), ramienica krucha (Chara fragilis), krynicznik kolczasty (Nitella mucronata), łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus), rdestnice (Potamogeton sp.), jezierza morska (Najas marina), spirodela  wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza) i skolochloa trzcinowata (Scolochloa festucacea).

W iławskich lasach żyją cenne gatunki ptaków, których miejsca gniazdowania są chronione przez wytyczanie obszarów zwanych strefami. Zadaniem stref jest zabezpieczenie otoczenia gniazd przed wszelką ludzką ingerencją.
Wyznacza się dwa rodzaje stref: w najbliższym sąsiedztwie gniazda – strefę ochrony całorocznej, a w dalszej odległości (do 500 m od gniazda) – strefę ochrony okresowej, obowiązującą w okresie lęgowym.
W Nadleśnictwie Iława wyznaczonych jest 19 stref ochrony całorocznej i okresowej:
7 stref wokół gniazd bielika (Haliaeetus albicilla).