Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF i powierzchnie referencyjne

HCVF (High Conservation Value Forests), czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Iława zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku. Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.