Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

 W 2009 roku Nadleśnictwo Iława złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt o nazwie: "Poprawa wydajności produkcji oraz jakości hodowlanej materiału sadzeniowego poprzez modernizację systemu deszczowania w szkółce leśnej Gardyny". Projekt został przyjęty do Programu dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi lasów. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2009- 2010.


Efektem tych starań jest powstanie nowoczesnego systemu nawadniania, którego koszt 520 000 tyś. w 70% dofinansowany został w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W 2010 Nadleśnictwo Iława przystąpiło do projektu o nazwie: "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych –  projekt małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Iława".  W ramach projektu w 2013 r. zrealizowano przedsięwzięcie:  pn. „Budowa  progu piętrzącego na jeziorze Gardzień Mały" o wartość projektu 110 000 tyś. zł. , zadanie zostało współfinansowane  w 85 % z Funduszu Spójności.

  

 

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.