Położenie

Nadleśnictwo Iława jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Historia

Ukształtowany w warunkach naturalnych obraz szaty roślinnej, wyrażany składem gatunkowym zbiorowisk leśnych utrzymał się na terenie Nadleśnictwa w niezmienionej postaci aż po okres historyczny. Na początku obecnego 1000-lecia tereny Nadleśnictwa pokrywały zwarte kompleksy leśne, wchodzące w skład terytoriów pruskiego plemienia Pomezanów. Ówczesne lasy przedzielały liczne jeziora, duże obszary bagienne i rzadko rozrzucone osady ludzkie. Osadnictwo poczęło się rozwijać na tych terenach dopiero od XIII w., to jest od przybycia Krzyżaków

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Ośrodki Wypoczynkowe Makowo

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu, które odbyło się 30.10.2013r w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie udostępniamy do Państwa dyspozycji wzór umowy dzierżawy dotyczący korzystania z nieruchomości określanej „Ośrodki Wypoczynkowe Makowo".