Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ośrodki Wypoczynkowe Makowo

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu, które odbyło się 30.10.2013r w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie udostępniamy do Państwa dyspozycji wzór umowy dzierżawy dotyczący korzystania z nieruchomości określanej „Ośrodki Wypoczynkowe Makowo".Projekt umowy jest szkieletem, w którym dane (takie jak: powierzchnia naniesień, udział procentowy w całej nieruchomości, dane adresowe, nr działek, wysokość czynszu, nr poszczególnych naniesień oraz dokumentacja fotograficzna) zostaną dostosowane do poszczególnych dzierżawców.

Wzór umowy przygotowany jest dla naniesienia trwale związanego z gruntem, w przypadku budynków nietrwale związanych z gruntem zmianie ulega zapis punktu 2 § 1 przyjmuje on treść: „domek letniskowy, nietrwale związany z gruntem(…)". To samo tyczy się zapisów punktu 2 § 1 załącznika nr 1 do umowy.

W przypadku chęci rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt i ustalenia indywidualne.

Prosimy zwrócić uwagę na zapisy §8 punkt 9, który przyjmuje brzmienie :"Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron w sytuacji, w której Dzierżawca przedstawi nowego kandydata na Dzierżawcę, a Wydzierżawiający uzyska zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych."

W przypadku zainteresowania podpisaniem umów proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z panem Michałem Pydyszewskim (89 648 24 09).